• »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle

username password
Navigation:  Home >> News >> News details
• Patch Panel CAT5 and CAT6
UTP patch panel เป็นตัวเก็บปลายสายของ UTP cable ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและยังง่ายต้อการใช้งานหากท่านลูกค้าต้องการย้ายพอร์ตแลน หากเเป็นเน็ทเวิร์คที่มีจำนวนสายมากๆมีความจำเป็นต้องนำมาใช้งาน ถ้าไม่งั้นเน็ทเวิร์คของท่านจะกลายเป็นรังนก BELLCOMMS มี patch panel ให้ท่านเลือกตามความสะดวกดังนี้

 
2015-11-13
free website stats program