• »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle

username password
Navigation:  Home >> News >> News details
• แนะนำVAF และ THW power cable
เพื่อให้คลอบคลุมความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงนำสาย VAF และ THW power cable มาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในราคาส่ง สำหรับตัวแทนจำหน่าย

รุ่นที่มีสินค้าพรือมส่ง VAF Cable
VAF-150-1------>VAF 2 x 1.5sqmm. Power Cable (100M./roll) White "Century Cable"
VAF-250-1------>VAF 2 x 2.5sqmm. Power Cable(100M./roll) White "Century Cable"
VAFG-250-1--->VAF 3 x 2.5sqmm. Power Cable(100M./roll) White "Century Cable"


รุ่นที่มีสินค้าพรือมส่ง THW cable
THW 1.5 Sqmm.
CC/THW015WT THW Power Cable 1.5 Sqmm. (100M./roll) White "Century Cable"
CC/THW015GN THW Power Cable 1.5 Sqmm. (100M./roll) Green "Century Cable"
CC/THW015RD THW Power Cable 1.5 Sqmm. (100M./roll) Red "Century Cable"
CC/THW015BK THW Power Cable 1.5 Sqmm. (100M./roll) Black "Century Cable"
CC/THW015BL THW Power Cable 1.5 Sqmm. (100M./roll) Blue "Century Cable"
CC/THW015YL THW Power Cable 1.5 Sqmm. (100M./roll) Yellowe "Century Cable"

THW 2.5 Sqmm.
CC/THW025WT THW Power Cable 2.5 Sqmm. (100M./roll) White "Century Cable"
CC/THW025GN THW Power Cable 2.5 Sqmm. (100M./roll) Green "Century Cable"
CC/THW025RD THW Power Cable 2.5 Sqmm. (100M./roll) Red "Century Cable"
CC/THW025BK THW Power Cable 2.5 Sqmm. (100M./roll) Black "Century Cable"
CC/THW025BL THW Power Cable 2.5 Sqmm. (100M./roll) Blue "Century Cable"
CC/THW025YL THW Power Cable 2.5 Sqmm. (100M./roll) Yellowe "Century Cable"

THW 4 Sqmm.
CC/THW040WT THW Power Cable 4 Sqmm. (100M./roll) White "Century Cable"
CC/THW040GN THW Power Cable 4 Sqmm. (100M./roll) Green "Century Cable"
CC/THW040RD THW Power Cable 4 Sqmm. (100M./roll) Red "Century Cable"
CC/THW040BK THW Power Cable 4 Sqmm. (100M./roll) Black "Century Cable"
CC/THW040BL THW Power Cable 4 Sqmm. (100M./roll) Blue "Century Cable"
CC/THW040YL THW Power Cable 4 Sqmm. (100M./roll) Yellowe "Century Cable"

รุ่นอื่นๆ สั่งของล่วงหน้า 
2015-03-06
free website stats program