• »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle

username password
Navigation:  Home >> News >> News details
• แจ้งข่าว FURUKAWA Networks Cabling System มีสต็อกสินค้าภายในประเทศพร้อมแล้ว
FURUKAWA แต่งตั้ง NCS เป็นตัวแทนจำหน่าย Networks Cabling System เพื่อกระจายสินค้าออกสู่อาเซี่ยนและประเทศไทย

Furukawa ประเทศไทยเรามีความพร้อมแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์งาน Network Cabling System ภายในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นมาตรฐานระดับโลก) โดยได้จัดเตรียมสต็อกสินค้ามากกว่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและเพื่อให้การติดตั้งโครงการต่างๆของลูกค้าเกิดความคล่องแคล่วรวดเร็ว โดยได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าไว้ดังนี้

1. UTP Cabling System คือ Cat5E, Cat6, Cat6A (มีในคลังสินค้าภายในประเทศพร้อมส่งมอบ)
2. Fiber Optic Cabling System (มีในคลังสินค้าภายในประเทศพร้อมส่งมอบ)
3. คู่มือการวางโครงการในระบบราชการ (TOR Product)
4. แคตตาล็อกสินค้า
5. คู่มือราคาสินค้า
6. ห้องอบรมผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
7. มีวิศวกรให้คำปรึกษาในการทำโครงการ

สำหรับลูกค้าที่ต้องวางโครงการ (Project register) มีข้อเสนอพิเศษดังนี้
•ราคาพิเศษ
•เงื่อนไขการชำระเงินพิเศษ
•ติดต่อสอบถามที่พนักงานขายทุกๆท่าน 
2014-12-24
free website stats program