• »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle

username password
Navigation:  Home >> News >> News details
• แนะนำตัวป้องกันฟ้าฝ่า หรือ Surge Protecter BELLCOMMS
ระบบ Surge Protection (ระบบป้องกันไฟกระชาก)
ในบางครั้งอาจจะมีเหตุการไม่ปกติในการใช้ไฟฟ้า เช่นไฟตก ไฟกระชาก ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายในการใช้อุปกรณ์เน็ทเวิร์คหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในบางครั้ง

Surge Protector คือ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ
Surge Protector สามารถเรียกได้หลายชื่อไม่ว่าจะเป็นคำว่า Surge Protection Device (SPD), Surge Suppression Equipment (SSE) หรือ Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS)

ประโยชน์ของ Surge Protector
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ มีประโยชน์ในด้านการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีสาเหตุมาจากสภาวะ Transient และ Surge เช่น ปัญหาทางไฟฟ้าที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า , ปัญหาที่เกิดจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าม สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า เป็นต้น

หลักการทำงานทั่วไปของ Surge Protector
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ ได้รับการออกแบบให้สามารถเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสร้างแนวที่มีความต้านทานต่ำเชื่อมต่อไปสู่ตำแหน่งของสายดิน เพื่อให้แรงดันที่สูงขึ้นชั่วขณะไหลไปตามแนวความต้านทานต่ำไปยังสายดิน

สินค้าที่จำหน่ายมีดังนี้
• BC-5010(Ethernet Surge protecter)
1-port RJ45 10/100Mbps to 1-port RJ45 10/100Mbps
Maximum protection 4.5Kv.
• BC-PV101(Ethernet Surge protecter)
1-port RJ45 10/100/1000Mbps to 1-port RJ45 10/100/1000Mbps
Maximum protection 4.0Kv.
• BC-PV101(Ethernet Surge protecter)
1-port RJ45 10/100/1000Mbps to 1-port RJ45 10/100/1000Mbps
Maximum protection 10Kv.
•BC-5052 (Coaxial Surge protecter)
1-port BNC Coaxial to 1-port 1-port BNC Coaxial
Maximum protection 6Kv.
•BC-5053 (RS485 Surge protecter)
1-port RS485/422 to RS485/422
Maximum protection 6Kv.

มีสินค้าพร้อมส่ง.... 
2013-04-18
free website stats program